وبلاگ » آیا کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه با هم ادغام می‌شوند ؟
 
آیا کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه با هم ادغام می‌شوند ؟

  01 مرداد 1401

آیا کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه با هم ادغام می‌شوند ؟

پس از بررسی های لازمه حال به این موضوع می پردازیم که آیا دو نهاد کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه در نهایت با یکدیگر ادغام میشوند و یک نهاد در کشور برای جذب وکیل به وجود می آید؟

حواشی متعددی در این مسئله وجود دارد و خود قوه قضائیه خاستار نظارت تمام و کمال بر کانون وکلا میباشد و کانون نیز استقلال خود را به طور کامل میخواهد و هر یک دلایل قابل توجه خود را دارد قوه قضائیه می گوید تصمیم جدی دارد تا بر کار وکلا نظارت کند. و کانون وکلا معتقد است اگر برخی اقدامات مانند ادغام گروه مشاوران قوه قضائیه در کانون وکلا باعث نظارت بیشتر قوه قضائیه بر وکلا شود، این اقدامات را نظارت نمی دانیم، بلکه از نگاه ما، این کارها، دخالت است.

با این وجود بحثی که در مورد طرح جامع وکالت مطرح شده مبنی بر اینکه لزومی به جدایی دو مجموعه کانون وکلا و مرکز امور مشاوران وجود ندارد و کانون و مرکز با هم ادغام شوند اما در این زمینه چالش‌هایی وجود دارد. قوه قضاییه مایل است همان نظارتی را که در مرکز امور مشاوران دارد بر مجموعه مرکز کانون وکلا و مرکز امور مشاوران داشته باشد. هیات تایید صلاحیتی باشد و این اجازه را داشته باشد که به صورت مستمر، صلاحیت وکلا را ارزیابی کند. البته نظارتی که قوه قضاییه به‌دنبال آن است، نافی استقلال وکلا نیست.


 
نظرات

حسن ابراهیمی
تست میشود
01 دی 00
پاسخ:
بله این یک تستس اسات